kolmapäev, 7. oktoober 2009

Kõige varajasem eristiline tõlge (vist)


Eristilised avataarad on saadetud Tegelikkusesse, algupärasesse Rorschachi tindiplekki selleks, et nad takistaksid asjadel nii korrastatuks muutumist, et need töötamast lakkavad. Selle saavutamiseks kinnitavad nad tihti, et mingisugused meelevaldsed tõlgendused on ainsad, mis kehtivad. See tekitab Tüli, mis põhjustab Segadust, mis äratab ellu Püha Kaose. Enamik eristilistest avataaradest ilmutab teatud märke, mille põhjal neid on võimalik ära tunda — näiteks töötab riigiametnikena. Seni on edukaim eristiline avataara olnud Konfutsius.

Lisaks võib eristilisi avataarasid ära tunda selle järgi, et nad pole oma ülesandest kunagi teadlikud ning neil pole aimugi, et nad teenivad Erist — veelgi enam, nad isegi ei taipa, et külvavad segadust. Selle teeb võimalikuks eristilise eskalatsiooni seadus, mida selleks, et olla eristiline avataara, ei tohi arvestada. (Teadmata põhjusel ei kehti see niisama hästi nende puhul meist, kes seda järgivad.)

Seadus kehtib meelevaldse või sundusliku korrakehtestamise kohta. Seadus on järgmine: korra kehtestamine = kaose eskaleerumine.

Fendersoni täiendus lisab, et mida karmimate vahenditega mingit korda säilitatakse, seda kauem võtab aega tuleneva kaose eskaleerumine, AGA seda suurem saab see puhkedes olema!

Eristilise eskalatsiooni seaduse ja Fendersoni täiendusega relvastatult suudab iga imbetsill — mitte ainult sotsioloog — poliitikat mõista.

Sõnastan selle ümber läänemaailma lingua francas: korra kehtestamine tekitab kaosedefitsiidi, mis kuhjub, kuni see täielikult kinni makstakse (ja hinnaks on kogu tuleneva kaose (ingl k outstanding chaos) ärakannatamine).

Erise meelest on muidugi igasugune kaos oivaline (ingl k all chaos is outstanding). Meie, surelike jaoks on liiga palju head asja natuke liig. Seega tunneme vastumeelsust, kui kohtame mõnd anerismi — see tähendab väidet, mis eristilise eskalatsiooni seadusega ei arvesta.

Kui kuulete kedagi väitmas, et prostitutsiooni keelustamine kaotab vägistamise, siis olete te anerismi — aneristilise meelepette — tunnistajaks. Anerism leiab peaaegu alati tee maailma läbi mõne poliitiku suu, ent allikaks võib tegelikult olla igasugune võimur, näiteks vaimulik, õpetaja, lapsevanem, ülemus või Ronald McDonald.

“Meil on vaja rohkem seaduseid ja karmimaid karistusi, et vabastada meie ühiskond uimastitest,” kuulutab Erise järjekordne pahaaimamatu ettur. Kahtlemata teevad need seadused uimastite salajase sisseveo, müügi ja ostu riskantsemaks. See omakorda kergitab hindu — tehes nimetatud tegevusalad seega tulusamaks. Seega — vastavalt eristilise eskalatsiooni seadusele — suunatakse rohkem raha ja tööd musta turu laiendamisesse.

Või, nagu on lihtsamalt öelnud taoistlik mõttetark Zhuangzi, “Mida rohkem seadusi, seda rohkem kuritegevust.”

— Omar Khayyam Ravenhurst, Pvt., USMC (Ret.) (ehk Kerry Thornley, Diskordianistliku Seltsi (Discordian Society) asutajaliige) 23. jaanuaril 1991 (Sissejuhatusest “Principia Discordia” viiendale trükile)

3 kommentaari:

 1. Iga väide on
  mingis mõttes õige,
  mingis mõttes vale,
  mingis mõttes mõttetu,
  mingis mõttes nii õige kui vale,
  mingis mõttes nii õige kui mõttetu,
  mingis mõttes nii vale kui mõttetu
  ja mingis mõttes korraga nii
  õige, vale kui ka mõttetu

  kui seda mantrat korrata
  kuussada kuuskümmend kuus korda,
  siis sa saavutad ülima valgustuse
  mingis mõttes

  ‡ Episkoop, kes kunagi ei valinud Püha Tiitlit ‡

  VastaKustuta
 2. Jah!

  Sest minu läbi räägib Kõikehõlmav Tegelikkus

  VastaKustuta