reede, 9. oktoober 2009

Teadlased: absurd ja irratsionaalsus arendavad


California Ülikooli järeldoktor (postdoctoral researcher) Travis Proulx ja kolleegid näitavad oma värskes uurimuses, et eristiline valgustus, mille mõjude kõige iseloomulikumaks illustratsiooniks on kahtlemata Principia Discordia kogu oma täiuses, arendab mõttetegevust üldiselt ja teogeneesi kitsamalt.

New York Times kajastab uuringut, andes mõista, et kõikvõimalikud loogikat ja normaalseid ootuseid trotsivad ilmingud, mis kutsuvad esile kõikehõlmavat absurditaju, võivad olla teguriks, mis häälestab aju tajuma mustreid, mida see muidu poleks märganud.

Irratsionaalsusega kokku puutuv inimaju üritab meeleheitlikult leida universumis korrapära. Dr Proulx ja Briti Columbia Ülikooli psühholoogiaprofessor Steven J. Heine kirjeldavad oma uurimuses, kuidas nad lasid 20 tudengil lugeda Franz Kafka jutule "Kolkatohter" rajanevat absurdset jutukest. Seejärel pidid nad püüdma meelde jätta jada omavahel pealtnäha seostumatuid märgikombinatsioone (näiteks X, M, X, R, T, V), mida neil hiljem paluti leida 60 sarnase kombinatsiooni seast. Tegelikult esinesid tähtede ilmnemises teatud vaevuhoomatavad korrapärasused näiteks selles, kui suure tõenäosusega esineb mõni täht mõne teise tähe ees.

Juttu lugenud rühma tudengid tuvastasid 30% rohkem kombinatsioone ja tabasid poole tihemini täkkesse kui need, kes olid lugenud mingit muud, koherentse sisuga lugu.

Ehkki teised värske uuinguga tutvunud teadlased leiavad, et esialgu pole veel põhjust David Lynchi filme ja John Cage'i heliteoseid koolikavva võtta.

Meie oleme progressiivsemad. Eesti Diskordianistlik Kabal soovitab lisaks Lynchi ja Cage'i loomingule neis koolides, kus usundiõpetus programmi kuulub, kaaluda ka diskordianismi tutvustavate materjalide lisamist õppekavasse. EDK on rõõmuga nõus vastavates küsimustes valgustama kõiki, kes seda soovivad.

kolmapäev, 7. oktoober 2009

Kõige varajasem eristiline tõlge (vist)


Eristilised avataarad on saadetud Tegelikkusesse, algupärasesse Rorschachi tindiplekki selleks, et nad takistaksid asjadel nii korrastatuks muutumist, et need töötamast lakkavad. Selle saavutamiseks kinnitavad nad tihti, et mingisugused meelevaldsed tõlgendused on ainsad, mis kehtivad. See tekitab Tüli, mis põhjustab Segadust, mis äratab ellu Püha Kaose. Enamik eristilistest avataaradest ilmutab teatud märke, mille põhjal neid on võimalik ära tunda — näiteks töötab riigiametnikena. Seni on edukaim eristiline avataara olnud Konfutsius.

Lisaks võib eristilisi avataarasid ära tunda selle järgi, et nad pole oma ülesandest kunagi teadlikud ning neil pole aimugi, et nad teenivad Erist — veelgi enam, nad isegi ei taipa, et külvavad segadust. Selle teeb võimalikuks eristilise eskalatsiooni seadus, mida selleks, et olla eristiline avataara, ei tohi arvestada. (Teadmata põhjusel ei kehti see niisama hästi nende puhul meist, kes seda järgivad.)

Seadus kehtib meelevaldse või sundusliku korrakehtestamise kohta. Seadus on järgmine: korra kehtestamine = kaose eskaleerumine.

Fendersoni täiendus lisab, et mida karmimate vahenditega mingit korda säilitatakse, seda kauem võtab aega tuleneva kaose eskaleerumine, AGA seda suurem saab see puhkedes olema!

Eristilise eskalatsiooni seaduse ja Fendersoni täiendusega relvastatult suudab iga imbetsill — mitte ainult sotsioloog — poliitikat mõista.

Sõnastan selle ümber läänemaailma lingua francas: korra kehtestamine tekitab kaosedefitsiidi, mis kuhjub, kuni see täielikult kinni makstakse (ja hinnaks on kogu tuleneva kaose (ingl k outstanding chaos) ärakannatamine).

Erise meelest on muidugi igasugune kaos oivaline (ingl k all chaos is outstanding). Meie, surelike jaoks on liiga palju head asja natuke liig. Seega tunneme vastumeelsust, kui kohtame mõnd anerismi — see tähendab väidet, mis eristilise eskalatsiooni seadusega ei arvesta.

Kui kuulete kedagi väitmas, et prostitutsiooni keelustamine kaotab vägistamise, siis olete te anerismi — aneristilise meelepette — tunnistajaks. Anerism leiab peaaegu alati tee maailma läbi mõne poliitiku suu, ent allikaks võib tegelikult olla igasugune võimur, näiteks vaimulik, õpetaja, lapsevanem, ülemus või Ronald McDonald.

“Meil on vaja rohkem seaduseid ja karmimaid karistusi, et vabastada meie ühiskond uimastitest,” kuulutab Erise järjekordne pahaaimamatu ettur. Kahtlemata teevad need seadused uimastite salajase sisseveo, müügi ja ostu riskantsemaks. See omakorda kergitab hindu — tehes nimetatud tegevusalad seega tulusamaks. Seega — vastavalt eristilise eskalatsiooni seadusele — suunatakse rohkem raha ja tööd musta turu laiendamisesse.

Või, nagu on lihtsamalt öelnud taoistlik mõttetark Zhuangzi, “Mida rohkem seadusi, seda rohkem kuritegevust.”

— Omar Khayyam Ravenhurst, Pvt., USMC (Ret.) (ehk Kerry Thornley, Diskordianistliku Seltsi (Discordian Society) asutajaliige) 23. jaanuaril 1991 (Sissejuhatusest “Principia Discordia” viiendale trükile)

Elagu Eris! Olgu tervitatud Discordia!


Käesolevaga avaneb veebipäevik "Heitke pikali"!

"Heitke pikali" hakkab kajastama Eesti Diskordianistliku Kabali teadaandeid — täpselt nii pika viibega, kui need Süserääni teadvusest klahvistikuni jõuavad.

Täna astus EDK esimese avaliku sammu:

Mart K. ESTONIA 07. okt 2009 kell 10:07

Pealegi täidab skeptik.ee ju suure osa ajast enda eesmärkidele risti vastupidiseid ülesandeid. Uuematest esoteerikauudistest, alternatiivmeditsiini arengutest ja ennustamismeetoditest saavad paljud infot just siit, nagu toovad mitmed veendunud vaktsiinivastased, marukristlased ja vandenõuteooriausklikud siinset lehte hoiatavaks näiteks sellest, milleni vabatahtlik vaimupimedus (ehk Ockhami noateral balansseeriv teaduslik maailmavaade) viia võib.

Kui skeptik.ee aktiivse tegevuse lõpetaks või suisa kaoks, oleks ka skeptitsismivastastel palju igavam. Seega kutsun kõiki organiseeritud ja organiseerimata usuinimesi kukrut kergendama ja skeptik.ee tegevust toetama. Nii nagu Vägede Jehoova sundis enda loodud ingel Morgensterni mässama, et oma vägevust tõestada, peaksid ka vankumatu usu kantsid vaestesse eksinud vangutajatesse suuremeelselt suhtuma, sest eks oota neid ju õiglane karistus hauataguses ilmas.

Kodanikud skeptsitsimis kahtlejad, meenutan teile Matteuse sõnu: “Ärge pange vastu kurjale, vaid kui keegi sind lööb vastu su paremat kõrva, siis kääna temale ka teine; ja sellele, kes tahab sinuga kohut käia ja võtta su vammuse, jäta ka kuub; ja kes sind sunnib kaasas käima ühe penikoorma, sellega mine kaks. Anna sellele, kes sult palub ja ära käändu kõrvale sellest, kes sult tahab laenata.”

Seni veel ametlikult registreerimata usuühingu Eesti Diskordianistlik Kabal nimel teen otsa lahti ja toetan MTÜ Skeptik tegevust saja Eesti krooniga.

Jumaliku Ettehoolduse ja Pasteedi Süserään, Püha Chao Vardja ja metaskeptik Mart K. (ordineeritud paavst)